Sidan är under uppbygnad 

 

 

Efterlysning!!

Vi nosar efter personer som vill

bidra till en positiv utveckling av SBK-Närke!

 

För att SBK-Närkedistriktet ska kunna göra ett bra arbete är det jätteviktigt att alla loklaklubbar är med och säger sin åsikt om vilka som ska sitta i styrelsen. Valberedningens uppdrag är sedan att ta fram ett förslag utifrån det vi uppfattar vara lokalklubbarnas önskemål. Därför vill vi att DU hjälper oss i valberedningen genom att nominera dig själv eller någon annan till att sitta i distriktets styrelse eller vara revisor. Eller att du hör av dig till oss och berättar att det är extra viktigt om någon sitter kvar i styrelsen.

 

Enligt nya normalstadgar som började gälla 2020-07-01 ska valberedningen anta ett nytt arbetssätt. Det innebär att vi behöver vara ute ”i god tid”.

Senast 30 oktober vill vi gärna ha dina förslag eller synpunkter på vilka som borde sitta i styrelsen.

15 december ska valberedningens första förslag vara klart och lokalklubbarna ska kunna ta del av det.

Senast 15 januari kan lokalklubbarna lämna ytterligare nominering (förslag) till distriktsstyrelsen.

Senast 19 dagar före årsmötet ska valberedningens slutgiltiga förslag vara styrelsen tillhanda. Valberedningen kan då endast ändra sitt förslag med personer som nominerats enligt ovan.

På årsmötet kommer man sedan endast att kunna rösta på valberedningens förslag eller personer som nominerats. Därför är det extra viktigt att DU bidrar redan nu för att ge kommande styrelse goda förutsättningar att utveckla klubben och ha en bred förankring.

Enligt valberedningens noteringar går mandattiden ut för följande poster och dessa ska nu tas till omval alternativt nyval.

 

Post (mandattid) -innehavare av posten idag

Ordförande (1 år) – Monika Sasse

Vice. Ordf (2 år) Henrik Karlsson

Kassör (2 år) – Pär Bjellå

Ledamot (2 år) – Elisabeth Pettersson

Suppleant (2 år) – Sven-Einar Holmsten

Revisor (1 år) – Barbro Olsson

Revisor ( 1 år) – Emelie Hörman

Revisorsuppleant (1 år) Bibbi Hägglund

Revisorsuppleant (1 år) Inger Olsén

 

Valberedningen har också uppdrag att föreslå årsmötesordförande.

 

Följande poster har mandattid kvar till 2022.

Post (mandattid till år) -innehavare av posten idag

Sekreterare (2022) – Nina Klingberg

Ledamot (2022) – Martti Keskinen

Ledamot (2022) – Eva Tenne

Suppleant (2022) – Alexandra Gillerstrand

Supplenat (2022) – Monica Runesson

 

Valberedningen inför SBK-Närke årsmöte 2021 består av:

Åsa Tiderman, sammankallande (mandattid till 2021)

Tfn. 0707-996105, asa.tiderman@gmail.com

 

Sture Almqvist, ledamot (mandattid till 2022)

Tfn. 0587-50117, sturealmquist48@gmail.com

 

Annica Kihlberg, ledamot (mandattid till 2021)

Tfn. 070-5590417, acke_dobby@hotmail.com

Hör gärna av dig till oss!!!!

 

Vill du komma i kontakt med valberedningen

Åsa Tiderman 070-799 61 05

Sture Almqvist 0587-501 17

Annica Kihlberg 070-559 04 17

 

 

Vill du komma i kontakt med

SBK Närkedistriktet

sbknarke@gmail.com

Övrig kontaktinformation finns på sidan för Styrelsen.

I samarbete med

Studiefrämjandet