Tävlingssektorn 2017

Sammankallande: Ulf Jernestål

 

Ulfs uppgifter i sektorn:

Domaransvarig, tjänstgöringsansvarig.

Upprättar tjänstgöringslistor för domare och skyddsfiguranter så att dessa funktionärer finns på våra tävlingar.

Han följer även upp att domare, tävlingsledare, skyddsfiguranter och tävlingssekreterare uppfyller tjänstgöringskraven för att få behålla sin behörighet. Utfärdar träningsledarkort.

Mottagare av info från SBK tävling.

Ansvarig för utbildning av tävlingsledare B och Tävlingssekreterare är Åsa Tiderman

Kontakta Åsa

  • om ni ska starta någon av dessa utbildningar i klubben.
  • om ni har intresserade deltagare men inte själva kan ordna utbildningen
  • om ni behöver information om utbildning

Göte Toftler ansvarar för utbildning av tävlingsledare A, skyddsfiguranter och konferenser.

 

Tävlingssektorn

I tävlingssektorns uppdrag ingår:

  • Att sammanställa tjänstgöringslistor för domare, tävlingsledare och skyddsfiguranter
  • Att ansvara för och sammanställa ansökan om prov/tävlingar
  • Att dokumentera tjänstgöring för domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare och skyddsfiguranter
  • Att samordna utbildning av domare, tävlingsledare, tävlingssekreterare och skyddsfiguranter
  • Att stimulera till och vara behjälplig vid övrig funktionärsutbildning
  • Att hålla kontakt med tävlingssektorn i såväl lokalklubben som den centrala

 

Kontakt

Ulf Jernestål 070-5652421, jernestal@telia.com
sammankallande

Göte Toftler 0581-300 10, g.toftler@telia.com

Åsa Tiderman  

I samarbete med

Studiefrämjandet