Protokoll 1   Vissa protokoll saknas!

Som du ser fattas det en del protokoll. Om du skulle ha något av protokollen i din ägo vore vi väldigt  tacksamma om vi kunde få ta del av dokumentet. Hör av dig till någon i styrelsen eller till webmaster.