Inplanerade möten

 

Styrelsemöten under 2019 (samtliga kl 19.00 i styrelserummet, Örebro Bk)

3 april

29 maj

14 augusti

9 oktober

4 december

samt

15 januari 2020

 

Distriktsmöten under 2019 (samtliga kl 19.00 på Örebro Bk)

17 april

11 september   OBS! Ändrat till den 18 september

 

Årsmöte under 2020 (kl 15.00 på Örebro Bk)

 

 

 

 

 

Kontakt

Monika Sasse
Ordförande
070-408 93 90

Henrik Karlsson
Vice ordförande

Michelle Boije
Sekreterare

Pär Bjellå
Kassör

Martti Keskinen
Ledamot

Elisabeth Pettersson
Ledamot

vakant
Ledamot

Maria Lind
Suppleant 1

Sven-Einar Holmsten
Suppleant 2

Eva Tenne
suppleant 3

I samarbete med

Studiefrämjandet