Styrelsen informerar

 

Tidigare Distrikts- och Styrelseprotokoll  finns under fliken Protokoll.

Årsmötesprotokoll  2018

Styrelsemöten (samtliga kl 19.00 i styrelserummet, Örebro BK)

4 april inställt

13 juni

15 augusti

10 oktober

5 december

23 januari 2019

 

Distriktsmöten kl 19.00 Örebro BK

2018-03-09 protokoll

2018-04-25 protokoll

2018-09-12

2019-04-17

 

 

 

 

Kontakt

Monika Sasse
Ordförande

Henrik Karlsson
Vice ordförande

Michelle Boije
Sekreterare

Pär Bjellå
Kassör

Martti Keskinen
Ledamot

Elisabeth Pettersson
Ledamot

vakant
Ledamot

Maria Lind
Suppleant 1

Eva Tenne
suppleant 2

Sven-Einar Holmsten
Suppleant 3

I samarbete med

Studiefrämjandet