Styrelsen informerar

 

Här finns aktuell lista () med adresser, mejl och telefonnummer till alla styrelseledamöter, revisorer, sektoransvariga samt valberedningen.

Tidigare Distrikts- och Styrelseprotokoll  finns under fliken Protokoll.

Årsmötesprotokoll  2018

Styrelsemöten (samtliga kl 19.00 i styrelserummet, Örebro BK)

4 april inställt

13 juni

15 augusti

10 oktober

5 december

23 januari 2019

 

Distriktsmöten kl 19.00 Örebro BK

2018-03-09 protokoll

2018-04-25 protokoll

2018-09-12

Årsmöte

 3 mars 2019 protokoll årsmöte

 

Kontakt

vakant
Ordförande

vakant
Vice ordförande

Åsa Tiderman
Sekreterare

Pär Bjellå
Kassör

Martti Keskinen
Ledamot


Ledamot

Elisabeth Pettersson
Ledamot

Henrik Karlsson
Suppleant 1


Suppleant 2

Erika Lindgren

suppleant 3

I samarbete med

Studiefrämjandet