Styrelsen informerar

Så här är distriktet organiserat (uppdaterad 2014-04-02)

Här finns aktuell lista (uppdaterad 2016-03-15) med adresser, mejl och telefonnummer till alla styrelseledamöter, revisorer, sektoransvariga samt valberedningen.

Distrikts- och Styrelseprotokoll 2015 finns under fliken Protokoll.

Årsmötesprotokoll  Här kan du läsa protokollet.

 

Styrelsemöten (samtliga kl 19.00 i styrelserummet, Örebro BK)

Distriktsmöten 19.00 (plats anges för varje möte i kallelse)

 

Årsmöte

5 mars 2018 kl 15.00

 

Kontakt

Emelie Hörman
Ordförande

Ulf Jerneståhl
Vice ordförande

Bertil Roden
Sekreterare

Pär Bjellå
Kassör

Martti Keskinen
Ledamot

Ewy Ran
Ledamot

Elisabeth Pettersson
Ledamot 

Åsa Tiderman
Suppleant 1

Henrik Karlsson
Suppleant 2

Jonas Eldh
Suppleant 3

I samarbete med

Studiefrämjandet