Inplanerade möten

 

Styrelsemöten under 2019 (samtliga kl 19.00 i styrelserummet, Örebro Bk)

3 april

29 maj

14 augusti

9 oktober

4 december

samt

15 januari 2020

 

Distriktsmöten under 2019 (samtliga kl 19.00 på Örebro Bk)

17 april

11 september   OBS! Ändrat till den 18 september

 

Årsmöte den 1 mars 2020 (kl 15.00 på Örebro Bk)

Årsmöteshandlingarna kommer att presenteras här.

 

 

 

 

 

Kontakt

Monika Sasse
Ordförande
070-408 93 90

Henrik Karlsson
Vice ordförande

Michelle Boije
Sekreterare

Pär Bjellå
Kassör

Martti Keskinen
Ledamot

Elisabeth Pettersson
Ledamot

vakant
Ledamot

Maria Lind
Suppleant 1

Sven-Einar Holmsten
Suppleant 2

Eva Tenne
suppleant 3

I samarbete med

Studiefrämjandet