Demokrati 2 

 

Samtliga styrdokument finns även på den här sidan.

 

SBK                                          Grundstadga 090101

                                                  Värdegrund och kärnvärden

                                                  Arbetsordning för Förbundsstyrelsens organisation

                                                  Policy för hundhållning.....

                                                  Etisk policy för Prov & tävling

                                                  Alkohol- och drogpolicy

                                                  Policy för medlemskultur

                                                  Policy – Kränkande särbehandling och trakasserier

                                                  Information om Motioner

                                                  Information om Stipendier & Utmärkelser

 

Rasklubben                           Normalstadgar rasklubb

 

Lokalklubben                       Checklista inför årsmöte

                                                  Normalstadgar lokalklubb

 

Distriktet                              Normalstadgar distrikt