Tjänstehund (Räddning och Försvarsmakt)

Minnesanteckningar från möte i tjänstehundssektorn.

För närvarande inte aktuella minnesanteckningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Försvarsmakten:
Mikael Ran
Sammankallande

Räddning:
Christina Johansson, christina.johansson@telia.com   tfn 0706550297

I samarbete med

Studiefrämjandet