Nu är det beslutat !

Närkedistriktet arrangerar SM i Lydnad och

Rallylydnad 2019 den 6 juni - 9 juni.

Tävlingsplats blir IP området vid Alléhallen i

        Hallsberg  

Vi kommer att bjuda in alla intresserade

funktionärer till ett första möte i augusti.

Datum tid o plats inf om på hemsidan och till

alla klubbar i slutet av juni.

 

Ha en skön sommar!

 

 
 
 
 
 
 skyddslicens Kaldogårdens Allan och Dan Pöhner

Inbjudan till skyddslicensutbildning 27/5 2018  

Regeltext bruksprov:

"För deltagande i skyddshundsgruppens samtliga klasser krävs licens utfärdad av SBK. För skyddsutbildad tjänstehund krävs ej licens, dock erfordras att myndighetens godkännande kan styrkas."

Även för tävling i skyddsdelarna i IPO och mondioring krävs skyddslicens, liksom för träning av skyddsmomenten i mondioring.

Utbildningen kommer att ske den 27 maj 2018 kl 16.00-20.00 på Degerfors Brukshundklubb.

Har du tidigare gått licensutbildning, t ex i samband med licens till tidigare hund, behöver du inte gå utbildningen igen.

Alla SBK-medlemmar är välkomna till utbildningen. Du kan t ex vara nyfiken på skydds, eller allmänt intresserad av våra bruksgrenar. Det finns inga förkunskapskrav. Inga praktiska övningar. Inget slutprov.

Anmälan: per mail till anna@bjella.se, senast 20 maj 2018.

Kostnad: 100 kr, betalas senast 20 maj till Närkedistriktets plusgiro 25 73 85-5.

Välkomna! 

Anna Haeggblom Bjellå, licensansvarig i Närkedistriktet

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 


       Instruktörspoolen

Kontaktman: Martti Keskinen, Örebro  martti.keskinen@telia.com  tfn  0708-376488

 

 

 Välkommen till SBK Närke Distrikt

logga

PG-nummer

25 73 85 - 5
 

 

Datum och plats för DM 2018

  • Rapport 30 juni
  • Spår 3 juni
  • Lydnad 16 september
  • Skydd 20 maj
  • Sök 9 september

Anmälan som vanligt via SBK tävling

 

 

Övriga länkar

Svenska Brukshundklubben

I samarbete med

Studiefrämjandet